Ett behörigt företag har genomgått BKR,s kurser för plattsättare och arbetsledare och har därigenom fått utbildning i hur man arbetar enligt våra branschregler. Behörigheten ger rätt att utfärda BKR,s kvalitetsdokument vilket är en värdehandling som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt när det gäller underlag och tätskiktssystem enligt BBV.

Att de arbetar efter Byggkeramikrådets branschregler, BBV. Detta innebär användande av godkända tätskiktssystem, i övrigt lämpliga materialval och konstruktioner samt egenkontroll enligt BBV, pkt 9.3. Entreprenören skall till beställaren lämna ett ifyllt kvalitetsdokument tillsammans med monteringsanvisningar för använda tätskiktssystem.

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem. För att BBV skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare och behörig entreprenör. BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. Detta kan till exempel medföra att en domstol i en tvist, utgår från BBV när fackmässighet skall bedömas, även om dessa regler inte föreskrivits.

Den frågan går inte att besvara eftersom både materialpriser och timpriset som entreprenören tar ut varierar. För att kunna jämföra priser kan det därför vara lämpligt att ta in offerter från flera plattsättare innan du bestämmer dig för vem du skall anlita.

Upprätta om möjligt alltid ett skriftligt avtal där ni så noggrant som möjligt går igenom vilka arbeten som skall utföras, materialval, tid för arbetet samt pris och betalningsvillkor. Med ett noggrant utformat avtal minskar risken för oenighet om vad som överenskommits. Använd gärna Hantverksformuläret vid upprättandet av avtalet. Formuläret går att ladda ner via länken ovan.

Vid avtal mellan entreprenör och enskild konsument är det alltid konsumenttjänstlagen och Allmänna bestämmelser-hantverksformuläret som gäller.

Tvättstuga, gästtoalett samt rum med vv-beredare skall förses med tätskikt på golvet. Tätskiktet viks upp ca 50 mm på väggen. På väggen behöver man inte tätskikta.

Det kan fungera men är egentligen en fråga om materialval och skall därför alltid stämmas av med materialtillverkaren.

På väggar i våtutrymmen måste man säkerställa att det bakomliggande konstruktionen kan bära den dubbla vikten keramik.

Metoden innebär inte en renovering i ordets rätta bemärkelse men får betraktas som ett vedertaget alternativ för kosmetiska förändringar.

Viktigt: om denna metod används för att rätta till ett bakfall så är inte problemet löst i grunden. I branschreglerna framgår under punkt 3.1.2 att golvlutning mot avlopp skall finnas såväl i underlag för tätskikt som i ytskiktet.

<div class="col-sm-9 col-sm-push-3"><section class="page-component entry-content">
<div class="row">
<div class="col-sm-12">

1990 förändrades förfarandet när det gäller provmetoder och krav för typgodkännande av golvbrunnar. Bl.a. blev de anpassade för anslutning till moderna tätskiktssystem för keramik. De godkända tätskikten är även provade mot typgodkända golvbrunnar.

Därför skall alltid brunnar äldre än från 1990 bytas vid renovering. Liksom givetvis alla brunnar som är defekta på något sätt.
Här kan du ladda ned en skrift om <a href="https://www.bkr.se/wp-content/uploads/2015/04/gamla_golvbrunnar-3.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">äldre golvbrunnar</a> med information om när de fanns på marknaden med mera.

</div>
</div>
</section></div>
<div class="col-sm-3 col-sm-pull-9"></div>

Är ditt badrum byggt före 1982 finns det risk för förekomst av asbest främst i lim, fästmassa, kakelfog, rörtätning eller isolering. Det har knappast undgått någon att asbest är hälsofarligt, men alltför många lämnar inte in prov för asbestanalys inför badrumsrenoveringen.

Är badrummet byggt före 1982, då användning av asbest förbjöds, så krävs i princip att prover skickas för analys till ett analysföretag